اجبار به تفکر همگرا، با دروس کلیشه ای و رویکرد کتاب درسی!

اجبار به تفکر همگرا شاگردان

🔴 رویکرد کتاب‌های درسی، بچه‌ها را از تفکر واگرا و پرداختن به زوایای مختلف مسئله و راه‌حل‌های خلاقانه منع می کند.

🔸شاگرد باید اطلاعاتی که در کتاب نوشته را دریافت کند، کاملا مطالب بیان شده را فراگرفته، دستورات آن را مو به مو اجرا کرده، و عین آن را در هنگام امتحان بازگوید.

🔸در این صورت، فهم شاگرد نسبت به یک موضوع، عینا آن چیزی است که در کتاب درسی آمده است. نه کم و نه بیش!

🔸او باید دیدگاههای مطرح شده در کتاب را باید عینا پذیرفته، و عبارات مهم آن را بی کم و کاست عینا حفظ کند.

🔸این یعنی ما به زور کتابهای درسی، بچه ها را به تفکر همگرا سوق داده، و آنها را ترغیب می کنیم، تنها از زاویه‌ی محدودی به مسئله نگاه کنند، و فقط از روشهای قدیمی و بیان شده برای حل مسئله استفاده کنند.

#برنامه_درسی_بسته

#نظام_درسی_متمرکز

#دروس_کلیشه_ای

#تفکر_همگرا

#رویکرد_کتاب_درسی


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  بسته آموزشی واگرا، هدایت کننده و مفصل!

یادداشتها و گزیده ها

برنامه درسی بستهتفکر همگرادروس کلیشه ایرویکرد کتاب درسینظام درسی متمرکز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *