برنامه درسی ملی: از چالشی مفهومی تا يک بازتعريف


اردوان مجيدي – همايش علمي برنامه درسي ملي: چشم انداز و راهبردها – 30 و 31 مرداد 1387 – اردوگاه شهيد باهنر تهران

کلمات کلیدی:

برنامه درسي ملي، معماري نظام آموزشي، مولفه هاي برنامه درسي، برنامه درسي متمركز، برنامه درسي توزيع شده

چکیده:

مفهوم برنامه درسي ملي مفهومي است كه در بردارنده ديدگاه‌هاي بخصوصي، ناظر به مفهوم برنامه درسي و مولفه‌هاي آن، و طيف خاصي از معماري نظامهاي آموزشي است. بسياري از ديدگاههاي مورد پذيرش، اصولا با وجود چيزي به نام برنامه درسي ملي سازگار نيست و نيز بالعكس. به نظر مي‌رسد با تعريف مفهوم و مولفه‌هاي برنامه درسي ملي در سطحي بالاتر، بتوان به نوعي به ديدگاههاي مغفول و ناسازگار پوشش داده شود؛ و برنامه درسي ملي بتواند نقشی را در شكل گيری يك نظام آموزشی مطلوب با قابليت پذيرش از ديدگاه‌های ديگر برنامه‌درسی داشته باشد.

در اين مقاله، پس از نگاهي اجمالی به مفهوم رايج برنامه درسی ملی،‌ به تحليل طيف ديدگاه‌ها در مورد خصوصيات برنامه درسی پرداخته و بر اساس آن، مفهوم برنامه درسی ملی را مورد تحليل قرار خواهيم داد. در اين تحليل ابعادی از ناسازگاری و تناقض ديدگاه‌ها با مفهوم برنامه درسی نشان داده می‌شود. پس از آن، بر اساس تحليل انجام شده، مجددا مفهوم برنامه درسی ملی را مورد باز تعريف قرارداده، نشان می‌دهيم كه چگونه اين بازتعريف می‌تواند منجر به افزايش دامنه پوشش برنامه درسی ملی به ديدگاه‌های قابل قبول ديگر گردد.

برنامه درسی ملی: از چالشی مفهومی تا يک بازتعريف

برنامه درسی ملی: از چالشی مفهومی تا يک بازتعريف

برنامه درسی ملی: از چالشی مفهومی تا يک بازتعريف

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  مسأله مشارکت جامعه در تربیت(قسمت دوم)/ معماری حکمرانی برنامه درسی و نظام کلان تربیت

آثارمقالاتمقالات منتشر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *