بسته های واگرا، کاربردی و واقعی تر!


بسته های واگرا، به موضوعات بسیط، ترکیبی، کاربردی و محیط واقعی نزدیکتر است.

🔹وقتی شما در مورد کسب و کاری مشخص بسته‌ای را ارائه می کنید، موضوع ملموس و کاربردی است، و شاگرد آن را لمس کرده و درگیر ابعاد آن می شود.

🔹ضمن این کسب و کار ممکن است موضوعات مختلف اجتماعی، ریاضی، دینی و نظایر آن مطرح شود.

🔹برداشتهای او هم در این زمینه می تواند متفاوت باشد.

🔸اما اگر موضوعی تجزیه شده مثل تقسیم دو رقمی را به صورت یک بسته ارائه می کنیم، گرایش بیشتری به بسته های همگرا پیدا می کند.

🔹البته اگر همان بسته تقسیم دو رقمی را به این صورت مطرح کنیم که تبیین یک مسئله برای حل باشد، و شاگرد خودش به دنبال راه حل بگردد، یا راه حلهای مختلف در آن مطرح شده باشد، و او بتواند راه حل دیگری علاوه بر راه حلهای مطرح شده راکشف و انجام دهد، می توانیم بسته را به سمت واگرائی حرکت دهیم.

#بسته_های_آموزشی، #تفکر_واگرا، #برنامه_درسی_اکتشافی


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  ماموریت آموزش و پرورش تنها انتقال دانش نیست

یادداشتها و گزیده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *