بچه ها را با عناوین زرنگ و تنبل از هم جدا نکنیم


🔴رتبه بندی و چسباندن عناوین زرنگ و تنبل!

🔸از یک طرف نظام آموزشی انتزاعی و بی توجه به نیازهای واقعی، با ارزیابی ماشینی، بچه ها را در یک رتبه بندی یک بعدی ردیف کرده و بچه ها را با عناوین زرنگ و تنبل و نظایر آن از هم جدا می کند.

🔸از طرف دیگر یک نظام همسان را در همه مدارس اعمال می کند، که همه بچه ها را مجبور می کند در همین میدان واحد وارد شده و راه گریزی را برای بچه هائی که در این میدان یک بعدی تحقیر، تحمیق و تهدید می شوند، باقی نمی گذارد.

🔸این مانند آن است که با کتک به جان کسی بیافتید، و دست و پایش را هم برای هر گونه تحرک و فرار از این شرایط ببندید!

#یادگیری_فعال_تجربی
#رتبه_بندی_دانش_آموزان

#ارزیابی_ماشینی


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  رتبه های اول در مقابل "الباقی"

یادداشتها و گزیده ها

ارزیابی ماشینیرتبه بندی دانش آموزانیادگیری فعال تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *