خواستگاه مهندسی نظام های کلان

خاستگاه مهندسی نظام های کلان

بناكردن يك نظام كلان مانند نظام اقتصادی، نظام صنعت، نظام دولت الكترونيك، نظام آموزشی و نظاير آن‌ها، نيازمند تعيين معماری آن نظام است. در رويكرد و نگاهی كه به طور متداول در برنامه‌ريزی توسعه وجود دارد، به نظر می‌رسد كه طراحی معماری و بناكردن نظام‌های كلان در آن، مورد غفلت واقع شده است. مهندسی نظام‌های كلان، انتظامی است كه تلاش می‌كند پی‌ريزی، اصلاح، تكامل و نگهداری نظام‌های كلان را مبتنی بر طراحی معماری كه بر يك دستگاه نظری و پارادايم يكپارچه بنا شده است، انجام دهد.

شكل‌دادن يك نظام كلان مانند دولت الكترونيك كشور، مبتنی بر طراحی معماری، نيازمند تبيين يك چارچوب و متدولوژی برای طراحی معماری در حوزه نظام‌های كلان است، مانند چم كه در تبيين طرح دولت الكترونيك كشور از آن استفاده شده است. چارچوبی مانند چم، نيازمند حداقل تبيين بنيان انتظام مهندسی نظام‌های كلان و فلسفه وجودی آن است. در اين کتاب، به اجمال به اين موضوع كه مهندسی نظام‌های كلان چرا بايد وجود داشته باشد و برای چه منظوری شكل می‌گيرد و همچنين محورهای اساسی اين مهندسی و اين انتظام بر چه چيزی قرار دارد، اشاره می‌كنيم. 

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  ارزشیابی پرچالش ولی سازنده

آثارکتاب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *