دورنمای معماری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مدیریت دانش

مولفه های اساسی سازوكارهای تحولسازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، يكى از سازمان‌هاى موثر در پهنه فرهنگ شهر تهران و نيز كشور، و داراى ميدان و افزارهاى وسيع براى تعامل با جامعه شهر تهران است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، براي اين كه بتواند به وظايف خود در زمينه فرهنگ‌سازی عمل كند، نيازمند اتخاذ يك معماري است تا اجزای سازمان مبتنی بر اين معماری بنا شوند.

طراحى معمارى سازمان متناسب با وظايف و ماهيت سازمان، مستلزم ورود به تبيين پديده فرهنگ و تبيين معمارى موجود و مطلوب فرهنگ شهر تهران است. لذا به عنوان يك محور مهم در اين طراحى معمارى، ورود به اين مقوله در دستور كار تيم طراحى قرار گرفت.

فعاليت طراحي دورنمای معماری سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، از اواخر سال 1384 آغاز شد و در ابتداي سال 1386 به سرانجام رسيد.

معرفی اجمالی

چکیده دورنمای معماری

چکیده دورنمای معماری

مبانی

مبانی

اصول

اصول

معماری موجود سازمان

معماری موجود سازمان

طرح عمومی معماری كلان سازمان

طرح عمومی معماری كلان سازمان

اركان معماری

اركان معماری

مولفه‌ها، سازه‌ها و مفاهيم بنيادی

مولفه‌ها، سازه‌ها و مفاهيم بنيادی

زيرساختها و شالوده‌های اصلی

زيرساختها و شالوده‌های اصلی

عمليات و فرآيندهای اصلی

عمليات و فرآيندهای اصلی

لايه‌ها و ابعاد بنيادی

لايه‌ها و ابعاد بنيادی

نمونه‌هايی از قالبهای متفاوت كت

نمونه‌هايی از قالبهای متفاوت كت

معماريهای پشتيبان و حوزه‌ای و زمينه‌ای

معماريهای پشتيبان و حوزه‌ای و زمينه‌ای

مدل های نمونه

مدل های نمونه

معماری گذار و گام های اجرایی

نتيجه‌گيری و تحقق چشم‌انداز

نتيجه‌گيری و تحقق چشم‌انداز

نقشه راه اول تحول

مدل مبنائی اوليه برنامه‌ريزی فرهنگ

مدل مبنائی اوليه برنامه‌ريزی فرهنگ

مدل مبنائی اوليه برنامه ريزی فرهنگ

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  منشور روانشناسی و مشاوره مدرسه حكمت

پروژه‌های پژوهشیپروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیپروژه‌های نرم افزار، سیستم و معماری سازمانیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

سازمان فرهنگی هنریشهرداری تهرانطراحی معماریمعماریمعماری سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *