رشد شاگردان، موضوع اصلی نظام تربیت!


🔴شاگرد و رشد او، موضوع اصلی نظام تربیت است.

🔹مسئله اصلی نظام تربیت این است که بستر رشد شاگرد را برای تحقق حیات طیبه (در ابعاد فردی و اجتماعی) او فراهم کند.

🔹رشد شخصیت، فرهنگ، مهارتها و ارتقاء دانش او، اهداف اصلی را در تحقق حیات طیبه تشکیل می‌دهند.

🔹رشد این ابعاد چهارگانه، باید ابتدا سبک زندگی شاگرد و جامعه را به سمت سبک زندگی سالم، مبتنی بر تبیینی که مبانی معرفتی اسلامی از این سلامت در ابعاد مختلف حیات فیزیولوژیکی و معنوی بشر می‌کند، سوق دهد.

🔹این سبک زندگی، در پهنه شکل گیری تمدن نوینی به کمال می‌رسد که این تمدن نیز مبتنی بر تبیین مبانی معرفتی اسلامی محقق شده است.

🔹و پیشرفت جامعه نیز به سوی این سبک زندگی و این تمدن، در همین رشد تربیت یافتگان نظام تربیت محقق می‌شود.

#بسترسازی_برای_رشد، #مدرسه_زندگی، #ارتقای_شخصیت_و_فرهنگ، #ارتقای_توانمندی_ها

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  مهمترین کار مدرسه باید ارتقای شخصیت در شاگردان باشد!

یادداشتها و گزیده ها

ارتقای توانمندی هاارتقای شخصیت و فرهنگبسترسازی برای رشدمدرسه زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *