سازوکارهای لازم در یک شبکه اجتماعی آموزشی جامع


🔴 یک شبکه اجتماعی آموزشی جامع، باید بتواند چهار سازوکار را فراهم کند:

🔹اول آنکه امکان فعالیتهای شاگردان و مربیان و برنامه ریزی و اجرای آنها و دنبال کردن فعالیتها را فراهم آورد.

🔹دوم اینکه بستر به اشتراک گذاری محتوی و ارائه محتوی به شاگردان و پوشش دادن نیازهای جنبی برای استفاده از محتوی را ایجاد کند.

🔹سوم اینکه مشخصه های توانمندیهای شاگرد را رصد کرده و حرکت او در ارتقاء آموزشی را دنبال کند، و به معلم و شاگرد در سنجش توانمندیها و یافتن مسیر ارتقاء کمک کند.

🔹چهارم، سازوکارهائی است که باید در بستر شبکه های اجتماعی، برای درگیر شدن بهتر معلم، شاگرد و خانواده ها، به صورت مناسب و ساده، وجود داشته باشد.

#شبکه_اجتماعی، #سیستم_مدیریت_آموزشی


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  رویکرد استاد و شاگردی

یادداشتها و گزیده ها

سیستم مدیریت آموزشیشبکه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *