سوق به تفکر اکتشافی و خلاق با بسته های آموزشی واگرا!


🔹بسته آموزشی به گونه ای باشد که شاگرد را به فکر و کشف وادار کند،

🔹راه کشف را برای او باز بگذارد،

🔹 همه مسئله را تا ته آن حل نکند، و یا حداقل راه حلهای مختلف را مطرح کند،

🔹به دیدگاهها و زوایای مختلف از موضوع اشاره کند،

🔹به صورتی که شاگرد بتواند برداشتهای مختلفی از آن داشته باشد.

🔹این یک بسته واگرا است.

🔹 یک شاگرد ممکن است با مطالعه و درگیر شدن در بسته واگرا، به یک برداشت و نتیجه گیری برسد، و شاگرد دیگر به برداشت و نتیجه گیری دیگر.

#بسته_های_آموزشی، #برنامه_درسی_اکتشافی، #چند_سطحی_واگرا


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  تلاش برای ارتقای شخصیت و فرهنگ

یادداشتها و گزیده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *