سوق دادن شاگردان به جستجو و کنکاش


🔴مباحثات کلاسی به جای سخنرانی یکسویه، و سوق دادن شاگردان به جستجو و کنکاش

🔹معلم می تواند كلاس از حالت سخنراني خارج کند به شکل مباحثه ای برگزار کند.

🔹معلم به جاي طرح موضوعاتي كه بچه‌ها بايد ياد بگيرند، تنها مقدماتي را فراهم كند تا سئوالي در ذهن شاگردان شكل گيرد؛

🔹سپس شاگردان را براي پاسخ به اين سئوال تحريك کند و آنها را در جستجو و يافتن پاسخ راهنمائي نماید (رويكرد مسئله محور).

🔹اين جستجو و يافتن پاسخ يا به شكل مباحثه در كلاس و طرح ديدگاههاي شاگردان در يك بارش فكري و انسجام دادن آنها انجام شود،

🔹و يا به صورت كنكاش شاگرد در متون و منابع در دسترس‌ و ارائه پاسخ آن در كلاس به صورت گزارش يا بحث مجدد صورت گیرد.

#مباحثه_کلاسی، #رویکرد_مسئله_محور


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  اجازه دهیم شاگردان خود در تعیین آنچه باید بیاموزند نقش داشته باشند

یادداشتها و گزیده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *