سيستم‌هاى خبره منابع مطالعاتى

پياده سازى متون علمى ‏در بانكهاى داده‏اى تحول عظيمى در تحقيقات علمى ايجاد نموده است، ولى هنوز از هوش مصنوعى در رهگيرى موضوعات در متون علمى استفاده چندانى نشده است.عمليات‏ بانكهاى ‏داده ‏اى منابع‏ مطالعاتى تنهابه فهرست‏ بندى موضوعى‏ وانجام ‏برخى ‏جستجوهاى ‏خطى‏ پيرامون واژه ‏ها و موضوعات محدود مي شود، ولى اين عمليات كافى نيست.

سيستم‏‌هاى خبره و هوشمند می‌توانند جستجوى در منابع مطالعاتى را عميق‏تر و در حالاتى پيچيده ‏تر انجام دهند و بررسى عميق‏ترمنابع مطالعاتى وجود چنين سيستم‏هائى را طلب مي كند. سيستم‏هاى خبره، جستجو در پايگاه هاى دانش حاوى دانش سازمان يافته از اطلاعات موجود در متون علمى را با رفتارى نزديك به رفتار يك انسان متخصص ‏در موضوع مورد بحث، انجام مي دهند و غير ممكن‌‏هائى را كه در پايگاه هاى  داده‏اى مطرح است، تا حد بسيار زيادى ممكن مي كنند.

شبكه‌‏هاى معنائى به عنوان ساختمانى مناسب براى پياده ‏سازى سيستم‏هاى منابع مطالعاتى در اين مقاله به عنوان مبناى پياده سازى سيستم‏‌هاى خبره در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار مي گيرد. همچنين در اين مقاله ابزارى مطرح مي گردد كه توسط اين ابزار امكان پياده‏ سازى سيستم‏هاى خبره مطرح شده درمقاله فراهم مى ‏آيد و در واقع ساختمان سيستم‏هاى خبره پيشنهادى بر اساس اين ابزار مطرح مي گردد. در انتها اصول‏ عملكرد نرم‏ افزارى موردبحث ‏قرارمي گيرد كه بر اساس پايگاه‏ دانشى كه توسط اين‏ ابزار ايجاد مي شود، گردآورى مطالب و تنظيم خودكار يك ‏تحقيق را انجام مي دهد.

اردوان مجيدى –  دانشگاه شهيد بهشتى – 1373

سيستم‏هاى خبره منابع مطالعاتى مبتنى بر شبكه معنائى

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  سازندگان شخصیت

آثارمقالاتمقالات منتشر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *