طراحی معماری، مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الكترونيك كشور


از اواسط سال 1381، با توجه به وظايف رئيس جمهور از جمله، رهبرى قوه مجريه، تعيين راهبردها و سياست‌هاى كلان قوه مجريه، و سازماندهى و برنامه ريزى قوه مجريه،  با توجه به جايگاه مركز فن آورى اطلاعات رياست جمهورى ، در پشتيبانى از رياست جمهورى در انجام اين وظايف در حوزه فن آورى اطلاعات، به عنوان بازوى رياست جمهورى در اين حوزه، به عنوان يكى از مهم‌ترين وجوه فعاليت دولت در حوزه فن آورى اطلاعات، بحث دولت الكترونيك در مركز مورد توجه جدى قرار گرفت.

از طرف ديگر با توجه به اينكه فعاليت‌هاى متعددى در كشور در دستگاه‌هاى مختلف در حوزه دولت الكترونيك در حال انجام بود، نياز به يك انسجام و وفاق در اين حوزه احساس مى‌شد. ضمن آنكه با بررسى خصوصيات و ابعاد حركت‌هاى در حال انجام، نقاط خلاء آن‌ها در جنبه رويكردى و زاويه نگاه به پديده دولت الكترونيك آشكار مى‌شد. لذا لازم بود تا توجه و تمركز مركز فن آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى، به تبيين رويكرد مناسب در برنامه‌ريزى توسعه دولت الكترونيك منعطف گردد.

از سوى ديگر، نهاد رياست جمهوری،‌ براى انجام وظايف اصلى خود نيازمند تعامل موثر با دستگاه‌ها، چه به شكل دستيابى و ارائه اطلاعات، و چه به شكل انجام فعاليت‌ها و دريافت و ارائه خدمات است؛‌ به نحوى كه بخش اصلى اطلاعات و فعاليت‌هاى نهاد، در تعامل با ساير دستگاه‌ها شكل مى‌گيرد. به همين دليل، پرداختن به حوزه فن آورى اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نهاد رياست جمهورى، بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاه‌ها در حوزه فن آورى اطلاعات و دولت الكترونيك‌، ممكن و موثر نيست.

بر اساس توجه به اين نكات، و علم به دامنه مسئله، مركز فن آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى از سال 1381، فعاليت طرح مطالعه، طراحى و تدوين معمارى و سند ملى دولت الكترونيك (به اختصار طرح دولت الكترونيك) را ‌آغاز نمود. در فاز صفر اين فعاليت كه به حمد و يارى خداوند متعال به پايان رسيده است،‌ رويكردها،‌ روش‌ها، بنيادهاى نظرى ، دورنماى معمارى و ابعاد راهبردى دستيابى به دولت الكترونيك در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحى قرار گرفته است.

ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه،‌ و مبتنى بر آن، دو فعاليت عملياتى و توسعه اساسى نيز آغاز و دنبال گرديد؛ از يك سو طرح نظام فاواى نهاد، براى ايجاد بستر فن آورى اطلاعات و دولت الكترونيك در نهاد، مبتنى بر طراحى معمارى نظام فاوا؛‌ و از سوى ديگر طرح شبكه دولت،‌ به عنوان ايجاد زير ساخت‌هاى دولت الكترونيك در سطح كشور. به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مى‌توان به عنوان بستر سازمان دهنده، يكپارچه ساز و معمارى بنيادين فعاليت‌هاى مركز فن آورى اطلاعات نهاد طى اين مدت، نيز محسوب نمود.

پس از تبيين چارچوب نظرى و دورنماى معمارى، سند بيست ساله راهبرد ملى دولت الكترونيكى، براى تبيين رويكرد كشور در حوزه دولت الكترونيك، تبيين ابعاد مطلوب دولت الكترونيك كشور، دورنماى معمارى دولت الكترونيك كشور، گام‌ها و فازهاى تحقق دولت الكترونيكى كشور،‌ ارائه گرديد و  در خرداد ماه سال 1384 به تصويب هيات محترم وزيران وقت رسيد.

طرح مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الكترونيكی

طرح مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الكترونيكی

چکیده طرح

چكيده طرح

چكيده طرح

چكيده مبسوط

برنامه عملياتی

برنامه عملياتي

پيشنهاد تدوين برنامه عملياتی

دورنمای معماری كلان

دورنمای معماری كلان

دورنمای معماری كلان

بررسی تطبيقی دولت الكترونيك

بررسی تطبيقی دولت الكترونيك

بررسی تطبیقی دولت الکترونیک

چکیده بررسی تطبیقی دولت الکترونیک

چکیده بررسی تطبیقی دولت الکترونیک

كليات طرح دولت الكترونيك

كليات طرح دولت الكترونيك

كليات طرح دولت الكترونيك

راهبرد ملی دولت الكترونيك

راهبرد ملی دولت الكترونيك

راهبرد ملی دولت الکترونيک شرح اجمالی)

راهبرد ملی دولت الکترونيک (مصوب)

چارچوب نظری دولت الكترونيك

چارچوب نظری دولت الكترونيك

چارچوب نظری دولت الكترونيك

خواستگاه مهندسی نظام های کلان

خواستگاه مهندسی نظام های کلان

خواستگاه مهندسی نظام های کلان

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  دورنمای معماری دولت الکترونیک

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  کلیات طرح دولت الکترونیک

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  چارچوب نظری دولت الکترونیک

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  خواستگاه مهندسی نظام های کلان

پروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *