طراحی معماری سيستم محوری زيرساخت مديريت و هدايت سيستم های كاربردی يكپارچه (سمز)


سمز، محيط زير ساخت مبتنى بر مفاهيم BPM  است. همچنين در معمارى سمز شرايط و خصوصيات BPMى خاص تبيين مى شود. ضمنا BPM متن بازى (Open Source) كه خصوصيات مطرح شده در اين معمارى را برآورده كند، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. وگرنه بايد نزديك ترين BPM (از نظر ساختار)‌ متن باز، مورد بومى سازى و بازنويسى قرار گيرد، تا BPM مورد انتظار حاصل شود.

 طراحى معمارى سمز در دو فاز مستقل انجام شده است:

فاز اول : معمارى غير توزيع شده

فاز دوم : معمارى توزيع

معمارى فاز اول به گونه اى است كه در يك محيط غير توزيع شده مى توان آن را ايجاد نمود.

معمارى فاز دوم به گونه اى است كه همان معمارى فاز اول را (بدون دست زدن به تركيب آن) با در نظر گرفتن تمهيداتى مى توان به صورت توزيع شده درآورد.

معماری کلان سمز

معماری کلان سمز

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  سلسله بحث‌های مبانی رویکرد مدرسه ای حکمت

پروژه‌های نرم افزار، سیستم و معماری سازمانیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *