عزت نفس نيازمند وجود نظم ساختاری


🔴 شکل گيری عزت نفس نيازمند وجود نظم، و قرارداشتن هر چيز در جای خود است.

🔸در بی نظمی، چيزها سر جای خود نيستند. و وقتی چيزها سرجای خود نباشند، آدمها، بخصوص آدمهائی که ارزش دارند، ذليل می شوند. جايگاه آنها و جايگاه منش و رفتار آنها هم سر جای خود نخواهد بود.

🔸آنها خوبی را اراده می کنند، اما خوبی را سر جای خود نمی يابند، و به همين دليل خوبی حاصل نمی شود، و اراده آنها شکست می خورد، و اين ذلت آنها را به همراه می آورد.

🔸در فضای بی نظم، حفظ کردن حرمت خود دشوار است. و البته يکی از مهمترين ابزارهای تحقق نظم، رعايت حرمتها و مهمترين آنها احترام به افراد است.

#عزت_نفس، #نظم_ساختاری، #احترام_به_شاگردان


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  اجازه دهیم شاگردان خود در تعیین آنچه باید بیاموزند نقش داشته باشند

یادداشتها و گزیده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *