مدارس، سازنده فرهنگ مطلوب و آرمانی آینده جامعه!


🔴 پیشرفت و توسعه کشور مسیر اصلی‌ای بجز ارتقاء فرهنگ جامعه ندارد.

🔹ارتقاء فرهنگ جامعه، مسیر اصلی‌ای بجز تحول نظام تعلیم و تربیت و مدارس و دانشگاههای ما ندارد.

🔹اینگونه است که می‌توان انتظار داشت، مدارس می‌توانند فرهنگ مطلوب و آرمانی آینده جامعه را بسازند.

🔸سیاستمداران و برنامه ریزانی که وقت خود را در شوراها، جلسات، تدوین اسناد ملی و نقشه‌های راه توسعه کشور، و نیز حوزه‌های فرهنگ و امثال آن صرف کرده، و برای پیشرفت کشور از یک سو، و ارتقاء فرهنگ جامعه از سوی دیگر تکاپو می‌کنند،

🔸تا زمانی که مهمترین نهاد برای شکل گیری فرهنگ یعنی مدارس را فراموش کرده، و تحول نظام تعلیم و تربیت را برای تحول فرهنگ، و پیشرفت کشور اصل نمی‌دانند، آب در‌هاون می‌کوبند.

#ارتقای_فرهنگ، #تحول_تعلیم_و_تربیت، #ساده_انگاری_تحول_تعلیم_و_تربیت


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  تعلیم و تربیت مبتنی بر لذت و شوق

یادداشتها و گزیده ها

ارتقای فرهنگتحول تعلیم و تربیتساده انگاری تحول تعلیم و تربیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *