مصاحبه در مورد فضای مدرسه و محیط یادگیری

فضای مدرسه

رصد. شماره 34. زمستان 96

بخشی از گفتگوی مصاحبه:

محیط آموزشی شامل »فضای فیزیکی« و »فضای روانی« می شود که این دو در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. البته فضای روانی خیلی مؤثرتر از فضای فیزیکی است و عموماً فضای فیزیکی در خدمت فضای روانی قرار می گیرد. ما می توانیم در یک محیط با امکانات محیطی بسیار کم و محدود و معماری ساده، اثر روانی مطلوب را بگذاریم. اینجا باید میان معماری »ساده« و معماری »نامناسب« تفاوت قائل شد، چون نامناسب بودن معماری منجر به اثر نامطلوب روانی می شود.
درباره فضای روانی نیز چند مؤلفه ی اصلی وجود دارد که به نظر می رسد در بحث تعلیم و تربیت خیلی مؤثرند و می توانند نقشی جدی داشته باشند. مؤلفه ی اول، »امنیت روانی« است. این امنیت با »لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون« معنادار می شود؛ یعنی نسبت به حرکت روبه جلو، خوف و حزن بازدارنده نداشته باشند. مثلا بچه به واسطه ی کاری که در گذشته انجام داده، تحقیر شده است و محزون شود؛ یا اینکه او را از آینده بترسانیم، که اگر این کار را بکنی اینچنین می شود و آنچنان می شود، به گونه ای که قدرت و جرئت کار جدید را نداشته باشد!

مصاحبه در مورد فضای مدرسه و محیط یادگیری

ملاحظات محیط آموزشی مهدکودکها در گفت وگو با مدیر مدرسه حکمت بابلسر

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  میدانی باز برای حرکت با سرعت متفاوت در سطح توان

آثارچالش ها، ميزگردها و مصاحبه هامقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *