مطالعه و طراحی معماری و مدل تحول نظام نفع ملی

مطالعه و طراحی معماری

مطالعه و طراحی معماری و مدل تحول نظام نفع ملی (معرفت، علم، دانش، فن‌آوری،‌ پژوهش و نوآوری)

در اين طرح تلاش مي‌شود، به عنوان يك سازوكار مكمل عملياتي براي سند نقشه جامع علمي كشور،‌ و بسترسازي براي تحقق عملياتي آرمانهاي پيش‌بيني شده در آن، معماري و مدل تحول نظام نفع* ملي كشور طراحي و ارائه گردد.

سوالاتي پيش روي نقشه جامع علمي كشور براي تحول نظام نفع قرار دارد. از جمله اينكه تركيب بندي آسيبهاي نظام موجود چيست؟ با چه هم‌بندي آرمانهاي مطلوب و مبادي نظري به نحوي انسجام مي‌يابند كه پوشش دهنده آسيبهاي نظام موجود باشند؟ سازوكار عملياتي تحقق آرمانهاي مطلوب چيست؟ آيا اين الگوي عملياتي مي‌تواند آرمانهاي مطلوب مورد نظر را با توجه به شرايط محيطي كنوني و آينده، ترسيم و محقق نمايد، و  با ابعاد هم‌بندي نظريات اتخاذ شده سازگاري دارد؟‌ الگوي تحول، و فرايند تكاملي تحول نظام نفع، و ابعاد و مراحل بلوغ نظري، سازماني، نهادي، اجتماعي و فرهنگي نظام نفع چگونه است؟

لازمه دستيابي به يك الگوي يكپارچه و متجانس براي نظام نفع، كه ابعاد مختلف معرفت شناسي، فلسفه علم و فناوري، سازوكار عملياتي و سازوكارهاي تحولي را به صورت هم‌بندي شده نشان دهد، طي كردن فرايند طراحي معماري نظام نفع به عنوان رويكرد تحولي است. در اين رويكرد يك نگاه يكپارچه به كل لايه‌هاي نظري تا عملياتي نظام نفع صورت مي‌گيرد، و بر اساس آن مسير اجرائي براي تحول نظام مشخص مي‌شود.

مطالعه و طراحی معماری و مدل تحول نظام نفع ملی (معرفت، علم، دانش، فن‌آوری،‌ پژوهش و نوآوری)

مطالعه و طراحی معماری و مدل تحول نظام نفع ملی (معرفت، علم، دانش، فن‌آوری،‌ پژوهش و نوآوری)

مطالعه و طراحی معماری و مدل تحول نظام نفع ملی (معرفت، علم، دانش، فن‌آوری،‌ پژوهش و نوآوری)

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  معماری فرهنگ

پروژه طراحی معماری برنامه درسی رویکرد مدرسه ای حکمتپروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *