نگارش گزارش روزانه و جايگاه ‏آن در سيستم‌‏ها

چكيده

براى ‏آن كه يك سيستم ايجاد شود تا مورد بهره ‏بردارى قرار گيرد و براى آنكه سيستم ايجاد شده جوابگوى نيازهاى محيط خود باشد مجموعه عملياتى بايد انجام گردد. براى انجام اين عمليات بايد مسائل متعددى مورد توجه قرار گيرد تا بتوان در مورد چگونگى انجام‏ آنها تصميم‏ گيرى نمود و همچنين با نظارت بر انجام اين عمليات كيفيت ‏آن‌ها را مورد ارزيابى قرار داد. يكى‏ از مهم‌ترين عملياتى كه بايد در كنار ساير عمليات معمول انجام شود “مستند سازى” است. مستندات به عنوان هويت سيستم شناخته شده و خود به عنوان يك بخش جدائى ناپذير از سيستم در آمده‏ اند.

يكى از انواع مستندات گزارش‌هایی است ‏كه به صورت ادوارى در دوره‌هاى زمانى بسياركوتاه (روزانه) تنظيم ‏مي گردد. در اين گزارشات كليه رويدادهائى كه منجر به ايجاديك ‏قسمت يا بروز تغييرات در بخشهاى سيستم گشته است ثبت مي گردد. اين گزارشها كه تحت عنوان گزارشهاى روزانه و يا به‏ اختصار “روزنامه” شناخته مي شوند، شالوده مستندات نگهدارى هر سيستم را تشكيل مي دهند.

در اين مقاله پس از توضيح مختصر پيرامون روزنامه، خصوصيات ‏آن و شرايطى كه بايد تحت‏ آن نگاشته شود، به بررسى جايگاه روزنامه در مستندسازى، كاربردها، مزايا و معايب نگارش گزارش روزانه پرداخته و بابررسى ‏آزمايشى ‏يك ‏پروژه نمونه ميزان افزايش كارائى را بر اثر نگارش‏ گزارش روزانه – مورد ارزيابى قرار مي دهد. در اين مقاله‏ هر چند كه به سيستمها از ديدگاه كلى نگريسته شده ‏است، ولى اختصاصا بر سيستم‌هاى كامپيوترى- نرم‏ افزارى تاكيد بيشترى گرديده و اين نوع سيستم هإ؛ ّّع‏ك بيشتر مخاطب قرار گرفته ‏است. در اين مقاله سعى گرديده‏ تا امكان استفاده از روش نگارش گزارش روزانه با توجه به شرايط فعلى ايران مورد ارزيابى قرار گيرد.

اردوان مجيدى –  اولين كنفرانس انفورماتيك – دانشگاه شهيد بهشتى – 1375 – مجله كهربا – شماره 1 – 1375

نگارش روزنامه (گزارش روزانه) و جايگاه ‏آن در پياده‏ سازى سيستم ‏ها و مديريت پروژه

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  وبینار هفتم تحول نهادی: تمرکز زدائی در چالش صاحبنظران

آثارمقالاتمقالات منتشر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *