نگهدارى سيستم‌هاى نرم ‏افزارى و وضعيت ‏آن در ايران

چکیده

پيشرفت سريع علوم و رشد انفجار گونه تكنولوژى در سال‌هاى اخير و افزايش پيچيدگى روابط و عمليات و نيز افزايش حجم اطلاعات، موجب نياز به تكامل پردازش اطلاعات شد و اين موضوع با ورود كامپيوترها به اين ميدان صورت جديدى گرفت. در زمان حاضر، جايگاه تكنولوژى ‏كامپيوترى به عنوان ‏يك‏ صنعت پايه، براى تقريبا تمامى صنايع ديگر، ملموس است. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، آنست كه سيستم ‏هاى كامپيوترى بسيار پيچيده ‏تر و حساس‏ تر از سيستم هاى ديگر هستند و اشتباهات كوچك باعث بوجودآوردن هزينه ‏هاى بسيار زياد و جبران‏ناپذير ميگردد.

از طرفى ديگرسيستم‏‌هاى نرم‏ افزارى‏ داراى ‏انعطاف‏ پذيرى بسيار زيادى نسبت به‏‌ديگر سيستم‌ها می‌باشند. اين انعطاف پذيرى باعث‏ می‌گردد تا استفاده كننده‌گان، دائما تغييراتى را در سيستم‌ها طلب نمايند.

از جنبه ديگر، سيستم‏ هاى ‏نرم ‏افزارى، سرعت توسعه و تكامل را افزايش مي دهند و در نتيجه سيستم هاى ديگر تكامل‏ يافته ‏و اين تكامل منجر به تغييرات ‏محيط مي گردد. اين تغييرات محيطى نياز به‏ اعمال تغييراتى در قالب تغييرات‏ تطبيقى و سازگارى در بر خواهدداشت. همه عوامل ذكر شده، منجر به ‏آن مي گردند كه موضوع نگهدارى در سيستم هاى نرم ‏افزارى اهميت ويژه ‏اى پيدا كنند و نگهدارى سيستم‏هاى نرم‏ افزارى، قسمت بسيار زيادى از هزينه ‏آن را به خود اختصاص دهد .آمار نشان مي دهد كه اين ميزان بيش از 67% كل هزينه ايجاد و بكارگيرى سيستم ‏هاى نرم ‏افزارى را شامل مي شود.

این مقاله پس از نگاهى به جايگاه نگهدارى در سيستم ‏هاى نرم ‏افزارى به بررسى عواملى كه منجر به افزايش هزينه نگهدارى مي شوند پرداخته و وجود اين عوامل و اثرات‏ آن را بر سيستم‏ هاى نرم‏ افزارى ايجاد شده در ايران مورد بررسى قرار مي دهد. همچنين در اين مقاله روشهائى مطرح مي گردند كه با كمك‏ آنها بتوان هزينه نگهدارى سيستم‏هاى نرم ‏افزارى را با توجه به شرايط محيطى كنونى ايران در سطح قابل قبولى پائين نگاه داشت.

اردوان مجيدى –  اولين كنگره ملى نگهدارى و تعميرات – دانشگاه صنعتى اصفهان – 1373 – مجله گزارش كامپيوتر شماره 125

نگهدارى سيستم هاى نرم ‏افزارى و وضعيت ‏آن در ايران

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  ارزشیابی با دل کندن از پیش فرضی مقدس نما

آثارمقالاتمقالات منتشر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *