هر شاگرد به اندازه توان و ظرفیت خود!


🔹هر کدام از شاگردان در هر زمینه در یادگیری خود در سطح و حد مشخصی است.

🔹هر نفر توان یادگیری مشخصی در یک زمینه و در یک شرایط خاص دارد و در یک موضوع خاص با یک سرعت پیشرفت می کند.

🔹منطقی این است که ما شرایطی را در فضای مدرسه و فضای کلاس درس فراهم کنیم که هر کدام از شاگردان به اندازه‌ی توان خودشان و با سرعت خودشان پیش بروند.

🔹اگر توان یادگیری شاگردی دو واحد است، باید به اندازه‌ی دو واحد خوراک دهیم یا کمی بیشتر از دو واحد؛ و اگر توان یادگیری شاگردی پنج واحد است، به اندازه‌ی پنج و مقداری بیشتر از پنج واحد؛ و اگر توانایی یادگیری کسی ده است، به اندازه‌ی ده واحد به اضافه‌ی مقداری اضافه، باید به او خوراک دهیم.

🔹این انتظار را هم از او ایجاد کنیم که با سرعت خودشان یعنی آن دو واحدی با سرعت دو، پنج و ده هر کدام با سرعت خودشان حرکت کنند.

#یادگیری_چند_سطحی، #یادگیری_باز، #هرکس_به_اندازه_خود


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی، قطعه ای از کتاب گذار در بحران؛ تعلیم و تربیت در گذار به سمت نظام برتر

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  هر شاگرد به اندازه‌ توان خود و با سرعت یادگیری خود!

یادداشتها و گزیده ها

هر کس به اندازه خودیادگیری بازیادگیری چند سطحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *