يك معماری كلان برای سازماندهی زيرساخت‌های خدمات در شهر الكترونيك


اولين کنفرانس بين المللی شهر الکترونيک، اردوان مجیدی، رضا درخشان، 1386

کلمات کلیدی:

شهر الكترونيك، معماری،‌ زيرساخت، زيرساخت خدمات، ميدان‌های زيرساختی، لايه‌های زيرساخت

 

چکیده:

در اين مقاله پس از اشاره مقدماتی به مفهوم  زيرساخت،‌ نگاهی به ابعاد محوری ويژگی‌های شهر الكترونيك داشته،‌ و بر اساس آن ويژگی‌های خاص مطلوب معماری زيرساخت‌های خدمات مورد اشاره قرار می‌گيرد. پس از آن مولفه‌های محوری معماری زيرساخت خدمات مورد بحث مختصر قرار می‌گيرد. در اين معماری،‌ خدمات شهر الكترونيك در بستر سازماندهی تعدادی ميدان زيرساختی سامان می‌يابد.

هر ميدان زيرساختی،‌ بستر الكترونيكی، سازمانی، قانونی، فرهنگی و اجتماعی ارائه طيف خاصی از خدمات را فراهم می‌آورد. ميدان‌های زيرساختی می‌توانند توسط متوليان مختلفی ايجاد و مورد بهره‌برداری قرار گيرند. در انتهای مقاله، ليستی از بسترهای خدماتی كه می‌توانند به صورت ميدان‌های زيرساختی در ايجاد فضای يك شهر الكترونيك سامان يابند، ارائه شده است.

يك معماری كلان برای سازماندهی زيرساخت‌های خدمات در شهر الكترونيك

يك معماری كلان برای سازماندهی زيرساخت‌های خدمات در شهر الكترونيك

يك معماری كلان برای سازماندهی زيرساخت‌های خدمات در شهر الكترونيك

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  میدان عمل به مدارس دهید تا تحول را رقم بزنند!

آثارمقالاتمقالات منتشر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *