پروژه تحول معماری نظام آموزشی (مبنا)

مدل تغییر و مسیر تحول

معمارى نظام آموزشى مطلوب، نظامى را ترسيم مي‌كند كه بتواند به نيازهاى كنونى و آينده جامعه اطلاعاتى، و تحولات سريع، تنوع و پيچيدگى محيط آن، پاسخ دهد. اين معمارى تلاش مى‌كند پاسخى را براى مشكلات و آسيبهاى نظام آموزش كنونى ارائه كرده، و سازوكارى عملياتى براى تحقق نيازمنديهاى نظام آموزشى مطلوب فراهم آورد. نظام مطلوبى كه محيط رشد اسماى حسناى الهى را فراهم آورد، و بر محوريت تعاليم الهى،‌ محيطى امن، ايمن، جذاب را در يك سازوكار  باغبانانه و نه نجارانه، ايجاد كرده، و با نگاهى مسئله محور، امكان رشد خلاقيت و ساير توانمنديهاى فراگير را تمهيد كند.

در اين ترسيم، معمارى مسائل مولفه‌ها و حوزه‌هاى مختلف نظام آموزشى را پوشش داده، و سازوكارها و تمهيدات لازم براى ابعاد مختلف اين نظام در يك ساختار يكپارچه را فراهم مي‌آورد. در حوزه نظام كلان آموزش، كودك، به عنوان ورودى ماشين نظام خرد آموزشى، و فارغ‌التحصيل به عنوان خروجى اين ماشين، والدين و خانواده او، محيط جامعه اطلاعاتى و تحولات آن در گذر زمان، فرهنگ نظام آموزشى، قوانين نظام آموزشى، ساير نظامهاى كلان مرتبط با نظام آموزشى (نظير نظام كار و توليد، نظام تامين اجتماعى، نظام طبقه بندى و ارزيابى و پرداخت حقوق كاركنان، نظام آموزش عالي)،‌ نظريات علمى شكل دهنده و پشتيبان اين نظام، و اجراى تجربه شده اين نظام،‌ مولفه هاى اصلى نظام كلان را تشكيل مى دهند. و در حوزه نظام خرد آموزش، فراگير، مربى، فعاليت يادگيرى با تدريس و بدون تدريس (مستقل و شخصي)، بستر فعاليت آموزشى، خصوصيات كنونى و مطلوب فراگير، اهداف آموزشى، درس افزارها، كتاب و منابع آموزشى، محتوى، ساختار مواد و موضوعات آموزشى، ساختار هستي‌شناسي،‌ الگوها و روش تدريس،‌ گروه بندى، مديريت زمان، فضا، ارزيابى، قوانين و مقررات آموزشى، مدرسه و مراكز آموزشى، تربيت مربى، مديريت منابع انسانى، سازمان و نظام پشتيبانى كننده، و در نهايت وارسى و اعتبار سنجى فعاليت آموزش، مولفه هاى نظام خرد را تشكيل مى دهند. 

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  هركس مناسب خود؛ صدای شكستن يك باور!

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  تغيير پارادايم در يك نبرد نهادی
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  در مسير آموزش آينده
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  كارگاه طراحی برنامه درسی تحول فرهنگ؛‌ با نگاهی به برنامه درسی مدرسه حكمت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  یک الگوی برنامه درسی و مدرسه ای مبتنی بر مبانی معرفت دینی - حکمت
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  كارگاه ارائه و بحث كارشناسی يك معماری برنامه درسی،‌ با نگاهی به يك تجربی
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  پارك بسترسازی تعليم و تربيت بومی مبتنی بر مبانی معرفتی و فرهنگ اسلامی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  مبانی فلسفی و نظری معماری تربيت در مدرسه حكمت

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  طراحی گراف موضوعات آموزشی و جمع‌آوری و تدوين محتوای آموزشی و سازماندهی منابع مبتنی بر گراف برای‌ يك مدرسه مجازی
این مطلب را نیز مطالعه کنید :  شبكه همكاری تحول نهادی نظام تعليم و تربيت (شت)

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  طرح پارك بسترسازی ارتقاء فرهنگ و تعليم و تربيت بومی مبتنی بر مبانی معرفتی و فرهنگ اسلامی (مبنا)

پروژه‌های معماری نظام تعلیم و تربیت و برنامه درسیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *