چارچوب و متدولوژی تبيين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت (چماپ)

چارچوب و متدولوژی

اين سند حاوي اطلاعات لازم براي شناخت عمومي طرح “مطالعه و طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت” و اختصاصا پيشنهاد پروژه چارچوب و متدولوژي تبيين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (چماپ) است؛ به گونه اي كه ابعاد،‌ مفاهيم اوليه، اصول بنيادي، چگونگي انجام، و گامهاي تحقق طرح مذكور قابل تشخيص و تخمين باشد.

ابتدا با يک نگاه آسيب شناسانه، به ابهامات و خلأهاي موجود در حرکت به سمت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اشاره مي شود. مبتني بر اين نگاه آسيب شناسانه، کارکردهاي موردانتظار از الگوي پيشرفت و ضرورت وجود يک چارچوب (چماپ؛ چارچوب و متدولوژي تحليل و طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت) چارچوب براي همگرايي حرکتها در اين حوزه تبيين مي شود. اين چارچوب مبناي رويكردي انجام طرح و پروژه حاضر محسوب مي شود. در اين طرح و پروژه، بر اساس چماپ، فرايند طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت انجام مي شود. به عبارت ديگر در اين پروژه ابتدا چارچوب و متدولوژي براي طراحي الگو طراحي مي شود، سپس با استفاده از آن چارچوب و متدولوژي، به طراحي الگو پرداخته مي‌شود. 

در ادامه متن، متدولوژي كلان و ابعاد فعاليتهاي انجام فاز اول طرح تبين مي شود. در انتها نيز هزينه هاي اجراي فاز اول از طرح، به تفكيك بخشهاي پروژه، تبيين شده، و شكل و ابعاد اثرات مورد انتظار از اجراي طرح و فاز اول آن ذكر مي‌شود.

چارچوب و متدولوژی تبيين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت (چماپ)

چارچوب و متدولوژی تبيين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت (چماپ)

چارچوب و متدولوژی تبيين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت (چماپ)

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  پروژه تحول معماری نظام آموزشی (مبنا)

پروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیفعالیت‌ها و پروژه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *