بررسی موردی یک رویکرد طراحی معماری در برنامه ریزی توسعه؛ معماری نظام سلامت طراحی شده در تلفیق برنامه پنجم توسعه


🟢 هفتمین همايش پیشرفت های معماری سازمانی ایران
⚫ یکشنبه 21/ 08/ 1402 ساعت 8 الی 12 – بصورت مجازی

💠 در خلال تدوین برنامه پنجم نظام سلامت در سال 1387، برای تلفیق مطالعات و نیز طراحی ها و برنامه ریزی های انجام شده نظام سلامت، به صورت موازی با فعالیت تلفیق دیگری که در معاونت هماهنگی وزارت بهداشت در آن سال در خلال انجام بود، به سفارش وزیر محترم وقت، فرایندی توسط ارائه کننده این کارگاه در نظام سلامت طی شد، که حتی الامکان بتواند تلفیق را بر اساس سطحی از یک طراحی معماری نظام کلان سلامت انجام دهد. این طراحی انجام و سند برنامه پیشنهادی ارائه شد. هر چند که به دلیل روال رسمی موجود، برنامه پیشنهادی در مراحل بعدی در سطح دولت و مجلس، دچار تغییرات اساسی شد، و آنچه تصویب و اجرا شد، تفاوتهای اساسی را با معماری و سند مذکور داشت. اما طراحی معماری مذکور، به نحوی انجام شده بود، که هم اکنون نیز تقریبا به روز و قابل استفاده است. ضمن آنکه رویکرد و چارچوب و روش شناسی استفاده شده، برای معماران نظامهای کلان دیگر نیز قابل استفاده است.

در این تدوین برنامه، با توجه به شرایط موجود و محدودیتها، معماری نظام کلان سلامت از مبنا به صورت یک نظام مطلوب و آرمانی باز طراحی نشد، بلکه بر اساس نظام موجود و قابلیتهای تحقق طی یک دوره 5 ساله برنامه، مولفه های نظام موجود و نیز برخی از طرحهای ارائه شده یا در حال انجام، بازآرائی و انسجام بخشی شده، و تدوین برنامه بر اساس آن انجام شده است. البته این باز آرائی، با رویکرد تحقق حکمرانی در تمدن سایبری انجام شد. در این طراحی و تدوین برنامه، انسجام کیفی نظام سلامت به نحو مشهود و با استفاده از روشها و الگوهای ساده و قابل فهم، انجام شده، و از این لحاظ، نمونه مناسبی برای انتقال و استفاده متخصصان حوزه معماری نظامهای کلان و برنامه ریزی توسعه است. در این کارگاه، ضمن مرور معماری و برنامه تدوین شده مذکور و فرایند مطالعه وطراحی و تدوین آن، الگوهای اصلی مورد استفاده را مورد بررسی قرار می دهیم.

چم- چارچوب و متدولوژی ملی معماری نظامهای خرد و كلان

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  تعلیم و تربیت در گذار به دوران پسا کرونا

آثارپروژه‌های پژوهشیپروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیکارگاه هامقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *