کار معلم بزرگ کردن ظرف است!


🔸اگر توان یادگیری شاگردی 10 واحد باشد، و ما 9 واحد به او یاد دهیم حق او را زیر پا گذاشته ایم.

🔸حتی اگر 10 واحد به او یاد دهیم و از او 10 واحد انتظار داشته باشیم هم به او ظلم کرده‌ابم؛ چون او را در حد ظرفیت همان 10 واحد نگاه داشته ایم.

🔹ما باید به او 11 واحد خوراک دهیم، و انتظار حرکت 11 واحد هم از او داشته باشیم؛

🔸کار مربی خوب این نیست که در ظرف شاگرد غذا بریزد، آنهم نصف و نیمه.

🔹معلم باید کمک کند که شاگرد بتواند ظرفش را پرکند، و نه تنها ظرفش را پر کند، بلکه ظرف او را بزرگ کند.

🔹کار معلم بزرگ کردن ظرف است. وگرنه همه در همان سطح قبلی خود باقی می‌ماندند .

#یادگیری_چند_سطحی، #هرکس_به_اندازه_خود


⚫️ یادداشتها و گزیده هائی از نوشته های اردوان مجیدی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  هر کس به اندازه توانمندی خود!

یادداشتها و گزیده ها

هر کس به اندازه خودیادگیری چند سطحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *