پروژه تحول معماری نظام آموزشی (مبنا)

مدرسه تعالی محور

در رویکرد حکمت، مدرسه علاوه بر آنکه دانش‌آموز را ياري مي‌كند تا دانش خود را افزايش دهد، بستر ارتقاء مهارتهاي ... ادامه مطلب