مقالات منتشرنشده

مهندسی تصمیم - فراکتال

مهندسی تصميم

وقتي در پي طراحي يك سيستم هستيم، مهمترين چيز آن است كه بتوانيم نقاط تصميم‌گيري آن سيستم را تعيين كنيم. ... ادامه مطلب
Placeholder

مهندسی آموزش

همان گونه كه در بحث طراحي و توليد نرم‌افزارهاي رايانه‌اي روشها و مكانيزمهائي كه منجر به ايجاد ساختمان نرم‌افزار مي‌شوند ... ادامه مطلب
Placeholder

دوران دوم آموزش

کارخانه های آموزش جامعه صنعتي به كارگراني نياز داشت كه همانند ماشينها بتوانند، بدون اعتراض و خستگي، كارهاي تكراري،‌ انبوه ... ادامه مطلب
Placeholder

دوران اول آموزش

آموزش در دوران اول: دوراني بدون كليشه با توجه به خصوصيات محدوديت علوم و علوم مورد نياز براي زندگي روزمره، ... ادامه مطلب
باغبانی - کار در باغچه

رویکرد ترکیبی

اردوان مجیدی، منصوره ايران نژاد کليدواژه‌ها: رويکرد ترکيبی، طراحي برنامه درسی، اجرای برنامه درسی، مدرسه حکمت چکیده: هدف از مقاله ... ادامه مطلب