آیا شما محیط مدرسه تان را به محیط جامعه شبیه سازی کرده اید که می تواند مکانی برای هویت یابی در جامعه‌ اسلامی باشد؟

بله همینطور است. یکی از وجوه تمایز مدرسه حکمت، مدرسه اجتماعی است. مدرسه اجتماعی ایرانی و اسلامی، با احترام و درگیر کردن تنوع فرهنگی.

قطعا محیط زندگی در مدرسه با محیط زندگی بیرون تفاوتهایی دارد. تلاش ما برای یادگیری در مشابهت ها و استفاده از تفاوتها برای امن سازی محیط است.

جواب مفصل: شاگرد بايد براي زندگي كردن در جامعه و درك نيازها، هنجارها و خصوصيات آن و چگونگي رفتارهاي مناسب در آن، آماده شود. اين يكي از وظايفي است كه مدرسه بر عهده دارد.

 شاگردان در مدرسه حکمت، براي زندگي كردن در جامعه‌اي كه در آن قرار دارند، متناسب با نيازها و خصوصيات اين جامعه، آماده مي‌شوند. ضمن اينكه تعامل مناسب و مديريت شده‌اي بين درون و بیرون مدرسه وجود دارد. مدرسه حكمت نه تنها به ايزوله كردن مدرسه از محيط بيرون نمي‌پردازد و تعامل با محيط بيرون را قطع نمي‌كند، بلكه فضایي فراهم مي‌كند كه دانش‌آموز در آن، محيط جامعه و مسائل آن را در درون مدرسه نيز تجربه كند و مدرسه او را در درك خصوصيات و زندگي در اين جامعه، ياري مي‌كند.

در مدرسه‌ی حکمت شاگردان هم در مورد جامعه یاد می‌گیرند، هم برای زندگی کردن در جامعه و هم در جمع و با جمع یاد می‌گیرند. در این مدرسه بستری فراهم می‌شود تا شاگردان هم در درون مدرسه، هم در تعامل مدرسه و خانواده‌ی خود و هم در تعامل با کلّ جامعه یاد می‌گیرند. در این بستر شاگرد به عنوان یک موجود تنها نیست که برای یادگیری و فعّالیّت در محیط مدرسه هیچ نیازی به یارگیری و فعّالیّت‌های سایر شاگردان نداشته باشد. بلکه او به حضور و فعّالیّت سایر شاگردان نیاز دارد. علاوه بر آن که خود او نقش مؤثّری در این جامعه‌ی کوچک ایفا کرده و بقیه‌ی شاگردان نیز به ایفای نقش مؤثّر او نیاز دارند. فعّالیّت او در مدرسه، با فعّالیّت‌های سایر شاگردان و خانواده‌ها و سایر حوزه‌های جامعه گره خورده است و هر یک برای فعّالیّت خود نیازمند عملکرد مناسب سایر افراد است. او به دیگران احساس نیاز می‌کند و تعامل با آنها را به صورت مؤثّر درک می‌کند. در این بستر مربیّان در بسیاری از موارد به جای یاد دادن به افراد تلاش می‌کنند به جمع یاد دهند و این خود افراد جمع هستند که از یکدیگر یاد می‌گیرند.

به طور مثال اگر یک شاگرد بیاید در مدرسه‌ی ما ثبت نام کند اوّلین چیز این است که برود تجهیزات خود را تحویل بگیرد، تجهیزات را از چه کسی تحویل می‌گیرد؟ یکی دیگر از شاگردان ما، مدیر تجهیزات شاگردان است. به آن‌جا می‌رود، فرم می‌دهد، او می‌رود از انبار جنس‌ها را می‌گیرد و به این تحویل می‌دهد. اگر  یک جایی مشکل دارند یا در چایخانه‌ی ما، آزمایشگاه ما، سعی می‌کنیم تا جای ممکن بچّه‌ها را این‌طور درگیر هم کنیم، برای این‌که در اجتماع یاد بگیرند و برای آنها هنجار شود.