آیا هزینه های صورت گرفته در مدرسه، جهت اطلاع به خانواده ها اعلام می شود؟

در مدرسه حكمت تمامي هزينه هاي صورت گرفته براي هر دانش آموز و کل مدرسه به صورت كاملا شفاف محاسبه مي‌شود و در اختيار خانواده‌ها قرار مي گيرد و اولياء محترم مي توانند به مسايل مالي فرزند خود و كل مدرسه دسترسي و نظارت داشته باشند. بدين ترتيب اولياء محترم مي‌توانند مشاهده نمايند كه شهريه و هزينه‌هاي پرداخت شده آنها، در چه زمينه‌هايي‌ و به چه ميزان صرف شده است.