با توجّه به رویکرد مدرسه‌ی حکمت، شاگردان چطور باید در فضای مدرسه حضور داشته باشند؟

آنچه که خیلی برای ما مهم است این است که بچّه‌ها مثل یک پژوهش‌گر امکان و میدان حضور در این فضا برای آنها در نظر گرفته شود. این‌طور نیست که یک دفعه زنگ بزنیم همه‌ی پژوهش‌گرها را داخل یک اتاقی بکنیم و بعد دوباره زنگ بزنیم و همه را بیرون ببریم. حضور بچّه‌ها در این محیط یک حضور در واقع آزادانه است؛ منتها برنامه‌ریزی شده است و بچّه‌ها در برنامه‌ها باید شرکت بکنند. شاگردان رها نیستند بلکه آزادی عمل دارند و این آزادی عمل آنها با نظارت و برنامه‌ریزی اتّفاق می‌افتد.

یک روال عمومی صبح تا بعد از ظهری اگر برای بچّه‌ها بخواهیم ترسیم کنیم این‌طور می‌شود که صبح که بچّه‌ها مثلاً ساعت هفت تا هشت صبح خود را به مدرسه می‌رسانند، می‌آیند در محیط کار خود مستقر می‌شوند، در محیط کلاس خود این‌قدر کار باید داشته باشند که تا آمدند به سرعت خود را برسانند به میز کار خود و کارهای خود را انجام بدهند، یعنی این‌طور نباشد که شاگرد بیکار باشد و همین‌طور وقت خود را بیهوده در سالن بگذراند.

وقتی شاگردان و مربّی همه در کنار هم در کلاس جمع شدند، در محلّ کلاس یک جلسه‌ی دورهمی اوّلیّه تشکیل می‌شود یک پنج دقیقه، ده دقیقه احوال‌پرسی می‌کنند و از حال و هوای هم باخبر می‌شوند و برای کارها برنامه‌ریزی می‌کنند.

بعد از این جلسه‌ی دورهمی اوّلیّه، جلسه‌ی قرآن شروع می‌شود و بعد از جلسه قرآن و یا صبحگاه (در روزهای مربوطه) و یک استراحتی بعد از آن، فعّالیّت‌های بعدی شروع می‌شود که یا جلسه است؛ یعنی یک جلسه‌ی خاصّی است که همه باید دور همدیگر بنشینند و راجع به یک موضوعی با هم بحث بکنند یا انجام کار و تمرین‌های آن‌ها است که کارهایی که به آن‌ها واگذار شده است و یا بسته‌های آموزشی و پروژه‌هایی که به آن‌ها واگذار شده است باید انجام بدهند و مربّی هم روی انجام دادن این کارها نظارت می‌کند. این روال است تا نزدیک ظهر .

ظهر نماز جماعت برگزار می‌شود. همه در نماز جماعت حاضر می‌شوند و شرکت می‌کنند. بعد از آن ناهار است و سفره‌ها را می‌اندازند و ناهار می‌خورند و بعد از آن باز ادامه‌ی آن قضیه‌ی جلسات و اینها بوده و همچنین غرفه‌ها نیز بعد از ظهر تشکیل می‌شود.

ضمن اینکه در زمان‌های حضور شاگردان کارهایی مثل نظافت مدرسه، شستن ظرف ها، باغبانی، کارگاه و نظایر اینها نیز انجام می شود.

از ساعت سه اگر امکان سرویس به شکل شناور وجود داشته باشد بچّه‌ها می‌توانند هر ساعتی که کار آن‌ها تمام می‌شود به سرویس مراجعه بکنند و بروند و الّا تا هر ساعتی که کار دارند می نشینند و کارهای خود را می‌کنند یا در محیط مدرسه در محیط‌هایی که برای بازی در نظر گرفته شده است، ورزش و بازی می‌کنند واگر شناور نیست زمانی که سرویس به دنبال آن‌ها می‌آید طبق آن برنامه‌ی سرویس کار خود را تمام می‌کنند و می‌روند.

این روال عمومی حضور بچّه‌ها در محیط مدرسه است.