بچه هایی که از لحاظ جسمی، روحی و یا هوشی دارای کم توانی هستند چگونه در مدرسه پذیرش می شوند؟

در هنگام ثبت نام، مربی از شاگردان مصاحبه و سنجش به عمل می آورد و در صورتی که شاگرد کم توان تشخیص داده شود، مربی شاگرد را برای سنجش تکمیلی به متخصص ارجاع می دهد. پس از تعیین ابعاد کم توانی توسط متخصص، در صورتی که کلاس برای جذب ابعاد مختلف کم توانی ظرفیت داشته باشد، شاگرد جذب می شود.

زیرا اگر تعداد شاگردان دارای کم توانی در کلاس زیاد باشد، یک مرتبه کلاس را قفل می‌کند و کلاس به کلاس استثنایی تبدیل می‌شود و این همان آسیبی است که ما می‌گوییم بچّه را به مدرسه‌ی استثنایی نبرید و بروید آن‌ها را در مدارس معمولی پخش کنید برای این‌که آن‌ها به حدّ کافی فضای نرمال ببینند و با فضای نرمال با آنها برخورد شود.

ما جدول‌های خاصّی داریم که بدانیم هر کلاس چقدر ظرفیت دارد. مثلاً ممکن است ما بتوانیم سه نفر بچّه‌ی بیش فعّال را در چنین کلاسی بیاوریم و آنها را در فضای کلاس هضم کنیم ولی اگر شما چهار نفر بچّه‌ی بیش فعّال وارد این کلاس کنید، این کلاس را به هم می‌ریزند.