بچّه‌ها ناهار خود را از خانه می‌آورند و یا اینکه از مدرسه تهیّه می‌کند؟ در مدرسه اگر بچّه‌ها ناهار درست کنند، به چه شکل است؟

ناهار را مدرسه تهیّه می‌کند، یعنی مدرسه آشپزخانه دارد و تهیّه می‌کند. منتها بچّه‌ها می‌توانند از خانه غذا بیاورند. یک ظرف‌هایی دارند که اگر خواستند می‌توانند در آن ظرف‌ها بیاورند و اگر خواستند گرم کنند. یا اگر خواستند می‌توانند در یخچال بگذارند تا زمانی که خواستند مصرف کنند. بعضی وقت‌ها هم تهیّه‌ی ناهار یا تهیّه‌ی غذا به بچّه‌ها واگذار می‌شود یا به شکل انتخابی است، یعنی ممکن است امروز یک کلاسی تصمیم بگیرند که غذا بپزند. یا مثلاً در اردوها این مسئولیّت به عهده‌ی بچّه‌ها گذاشته شود. مثلاً می‌‌گویند غذای این اردو را خود بچّه‌ها بپزند، یا ممکن است بچّه‌ها به شکل کسب و کار، غذا در مدرسه بپزند و بفروشند؛ یعنی در مدرسه به بقیّه‌ی بچّه‌ها بفروشند.