توضیح دهید که از نظر شما مدارس دیگر چطور فرهنگ را نابود می کنند؟

بگذارید از یک مثال استفاده کنم. مدارس با شیوه تاکید بر کتابهای درسی و تست زدن، اولین چیزی که از بین می برند هویت بچه ها است. بچه ها نمی توانند خودشان باشند، با نیازها و شرایط و علائق و خصوصیات خودشان. آنها باید آنگونه باشند که نظام آموزشی تعریف کرده. آنها باید آن چیزی را بخوانند که کتاب درسی به آنها دیکته می کند. آنها اجازه فکر کردن جور دیگری ندارند. آنها نمی توانند خودشان باشند. آنها اجازه هیچ ابتکار و خلاقیتی را در طی مسیر خود ندارند. با خلاقیت و رفتارهای خلاقانه برخورد می شود.

یا مثالی دیگر، در الگوی کلاس با 30 شاگرد و یک معلم کنونی، علیرغم اینکه چندین شاگرد در کلاس حضور دارند، اما تمام تعامل به صورت یک به یک است. هر شاگرد با معلم خود. تعامل بین شاگرد با شاگرد بقل دستی نه تنها ممدوح نیست، بلکه کاملا مذموم است. او توبیخ می شود که : “به بقل دستی ات چکار داری؟”. در این فضا ما داریم روح همکاری و تعامل و کار گروهی را در بچه ها نابود می کنیم.

اینها مثالهایی است. مثالهایی از این دست فراوان است.