خانواده ها چگونه در فعالیتهای روزمره کلاس و مدرسه شرکت داده می شوند؟

بر خلاف مدارس ديگر كه خانواده، دانش‌آموز را در جلو درب مدرسه تحويل داده و اجازه حضور در مدرسه را ندارد،‌ خانواده دانش‌آموزان در تمام فعاليتهاي مدرسه بصورت جدي مشاركت مي‌كنند. در تمام برنامه‌ها و فعاليتها، نقش پر رنگ خانواده، پيش‌بيني شده است. خانواده‌ها در محيط كلاس درس دانش‌آموزان حاضر مي‌شوند و در كلاسهاي آنها شركت مي‌كنند. در گردشهاي علمي دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان نيز شركت مي‌كنند. بسياري از فعاليتهاي مدرسه و حتي برگزاري كلاسهاي آموزشي، توسط خانواده‌ها انجام مي‌شود. حتي در اداره امور و تصميم گيريهاي مدرسه، خانواده‌ها نقش موثري دارند. ضمن اينكه آنها در برنامه‌ريزي درسي و ارزش‌يابي آموزشي فرزند خود نیز به صورت موثر نقش دارند. اين تنها دانش‌آموز نيست كه در مدرسه حكمت ثبت نام مي‌كند؛ بلكه خانواده او است كه به عضويت خانواده بزرگ مدرسه حكمت در مي‌آيد. 

برای همراه کردن خانواده ها در فعالیت های مدرسه برنامه‌ریزی می‌شود، مثلا از اوّل سال می‌گوییم شما دو بار باید بیایید همراه بچه ها ناهار بخورید. چهار بار برای کار و تمرین که بچّه‌ها انجام می‌دهند، شما بیایید ناظر کار و تمرین آنها باشید. دو بار باید به مدرسه بیایید و در برنامه‌ی ورزشی آنها هم شرکت بکنید و مانند اینها.

ضمنا براي هماهنگي مدرسه با خانواده‌ها، يك جلسه هماهنگي در عصر آخرين چهارشنبه هر دو ماه یکبار، با حضور خانواده محترم دانش‌آموزان، مربيان، معلمين و مديران مدرسه در محل مدرسه برگزار مي‌شود. در اين جلسه برنامه‌هاي مدرسه مطرح و نقدها و نظرات و همچنين سئوالات و ديدگاههاي خانواده‌ها در مورد رويكرد آموزشي مدرسه بيان شده و مورد بحث قرار می گیرد.