منابع مالی مدرسه حکمت از چه راه هایی تامین می شود؟

بخشی از منابع مالی مدرسه توسط خیرین تامین می شود ولی همیشه دنبال آن هستیم که إن‌شاءالله منابع مالی مدرسه از روش های دیگر هم فراهم بشود و خود ما بتوانیم یک کسب و کاری برای مدرسه راه بیندازیم که از این فضا، امکانات و شرایطی که مدرسه دارد به شکل واقعی استفاده کنیم.

با توجّه به امکانات و فضایی که ما در مدرسه داریم می‌تواند این اتّفاق بیفتد. به عنوان نمونه از فضای مدرسه بصورت هتل می توان استفاده کرد ولی مثلاً قرار نیست هتل پنج ستاره راه بیندازیم، جنس هتل و جنس خدمات آن مهم است که در این فضا چگونه باشد.

مثلاً اردوی ویژه برای مدارس، می‌توانیم خدمات ویژه به مدارس در این اردو بدهیم. یا اگر اینجا رستوران سلف سرویسی داشته باشیم که خدمات بدهد، مطمئنا در منطقه مشتری جذب می‌کند. اگر خوب هم تبلیغ کنیم درآمد این رستوران می‌تواند مدرسه را بگرداند. یعنی شما اینجا را شب‌ها در طول سال رستوران کنید. رستوران در فضای باز که غذاها چیده شده باشد، هر کس برود غذای خود را بردارد-سلف سرویس- آخر هم حساب کند و اتّفاقاً در تولید کردن این‌ها بچّه‌ها هم باشند، چون نصف این‌ غذاهایی که در این رستوران عرضه می‌شود سالاد است. یک دستور العمل کاملاً مشخّص برای سالاد ماکارونی یا سالاد برنج و برای سالادهای مختلف این‌جا درست می‌شود و همین‌ها افراد را جذب می‌کند. اگر یک قیمت منطقی باشد که سود معقولی هم داشته باشد افراد قطعاً از این غذا استقبال خواهند کرد.

به هر حال ما دنبال درآمد ماهیانه مناسب برای مدرسه هستیم و باید ببینیم برای این هدف چه کار می‌توانیم بکنیم و از ابزارها و ساز و کارهای مناسب باید استفاده کنیم.