مهارت آموزی در این مدرسه به باغبانی و آشپزی و چیزهایی از این قبیل ختم می شود که بنظر نمی رسد برای یک فرد در آینده زیاد مناسب باشد، چون گستردگی ندارد و در آینده این مشاغل زیاد مناسب نیستند.

فعالیتهایی نظیر باغبانی و آشپزی و نظایر آن، اصل نیستند. یعنی بچه ها قرار نیست در مدرسه باغبانی یاد بگیرند یا آشپزی و ظرفشویی و … بلکه در خلال این فعالیتها شخصیتشان شکل می گیرد و پشتکار، جدیت، اعتماد به نفس، خلاقیت، قدرت تعامل با دیگران، دقت، صبر و بردباری، پیگیری تا حصول نتیجه، فرهنگ کار، فرهنگ سلامت و نظایر آن در آنها افزایش پیدا کرده و تثبیت می شود. باغبانی و کسب و کار و …. بستری برای کسب شخصیت و فرهنگ و مهارتها و دانش محسوب می شوند و خودشان فی البداهه موضوعات اصلی نیستند.