چرا از محیط کلاسها و فعالیت های مدرسه فیلمبرداری می شود؟

فیلم‌برداری برای تحلیل فعّالیّت‌های آموزشی توسّط مربّیان، استفاده می شود. ما این را به عنوان یک روتین در مدرسه داریم. مثلا مربی کلاس خود را ضبط می‌کند، بعد خود به همراه چند نفر دیگر کلاس خود را تحلیل می‌کند.

از نمونه‌ی کارهایی که بچّه‌ها در مدرسه انجام می دهند، می بایست فیلم تهیه شود، از ظرف شستن گرفته تا فرض بفرمایید برگزار کردن نمایشگاه یا مراسم و نظایر آن‌ها. مثلاً اگر مراسم برگزار می‌کنند، فیلم پشت صحنه‌ی برگزار کردن آن مراسم را و اگر که مثلاً صبحگاه برگزار می‌کنند، تیمی که بخواهد امروز صبحگاه را برگزار بکند، کارهای قبلی و بعدی که قبل از صبحگاه و بعد از صبحگاه باید این کارها انجام بشود، فیلم اینها را می بایست داشته باشیم.

فیلم ها و مستنداتی که در مدرسه تهیه می کنیم، برای این‌که بتواند فرهنگ مدرسه‌ را به شکل خوبی منتقل بکند، باید به شکل مشاهده‌گر بتواند رفتارهای بچّه‌ها را نشان بدهد. مثلا در مورد رساندن یک کار به نتیجه، این‌که ما یک کار را نیمه رها نکنیم، یک قسمت از آن را انجام ندهیم و بقیه‌ی آن را رها بکنیم، بلکه آن کار را تا پایان ببریم و به نتیجه برسانیم و آن را جمع بکنیم و این یکی از مؤلّفه‌های فرهنگ کار است. اگر این را در یک شاگردی مشاهده کردیم، باید مستند آن را ضبط و ثبت بکند.

در فیلم ها باید مسایل جانبی کارها هم نشان داده شود تا جنبه آموزشی خوبی به ویژه برای مربیان داشته باشد. مثلا در ظرفشویی فقط این نیست که یک حوض است الآن بچه ها دارند ظرف می‌شویند. بلکه بعد از غذا خوردن که بچّه‌ها  تک به تک سینی خود را می‌آورند دم ظرف‌شویی و آن‌جا خالی می‌کنند و در ظرف‌شویی می‌گذارند، این باید نشان داده بشود. از این‌که مربّی -به بچّه‌های آن کلاسی که امروز ظرف‌شور هستند- به آن بچّه‌ها ‌می‌گوید: بچّه‌ها ‌الآن وقت ظرف شستن است، بلند بشویم برویم و ممکن است چند نفر از بچّه‌ها ‌اعتراض بکنند یا مثلاً یکی در برود، از این‌ها ‌هم خوب است فیلم باشد که واقعیت را نشان بدهد. به هر حال مسائلی است که مربّی در ظرف شستن واقعی با آن مواجه است، باید نشان داده بشود و این‌که مربّی چه تدابیری را باید بیاندیشد برای این‌که بتواند آن بچّه‌ها ‌را در این مسئله همراه بکند و این‌که بچّه‌ها ‌دارند می‌روند برای این‌که در آن محیط مستقر بشوند، آستین‌های خود را بالا می‌زند، دمپایی می‌پوشند یا کفش می‌پوشند یا به هر حال هر چیزی که در آن فضای ظرف‌شویی وجود دارد باید در فیلم نشان داده شود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که فيلمبرداري از کلاس ها و وقايع مدرسه براي پيگيري امور آموزشي و رفع نقاط ضعف مي باشد و استفاده امنيتي و مچ گيري از فيلمها ممنوع است.

تمامی فیلمها در انتهای هر روز رسانه بر حسب جلسات و موضوعات مختلف تفكيك شده و در دایرکتوری های مربوطه در سرور مدرسه قرار می گیرند و شاگردان و خانواده ها مي توانند به تمام فيلمها دستيابي دائمي داشته باشند.