چرا قبل از شروع سال تحصيلي، مربيان به منزل شاگردان مراجعه می کنند؟

دانش آموزانی که وارد این مدرسه می شوند و خانواده آنها، می‌دانند که مدرسه‌ی با خانه‌ی آنها هم سر و کار دارد. یعنی روزی که دانش آموز می‌آید ثبت نام می‌کند، اوّلین کاری که مربّی می‌کند این است که به خانه‌ی او می‌رود. قبل از این‌که دانش آموز وارد کلاس بشود، به خانه‌ی آنها می‌رود و شروع به ایجاد کردن یک تعامل با خانواده می‌کند. مربّی از این فضا استفاده می کند تا خانواده را متوجه کند که او نیز در تربیت و آموزش دانش آموز نقش دارد و باید وارد این فضا بشود و این‌طور نیست که انتظار داشته باشند که فقط مدرسه باید بچه ها را درست کند و آنها هرطور خواستند در خانواده رفتار کنند.

ضمنا در این مراجعه به منزل دانش آموز، مربی از وضعیت زندگی و خانواده دانش آموز آگاه شده و ضمن مشاهده و بازدید با پرسیدن سوالاتی، اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نموده و در فرم «مشاهده وضعيت شاگرد و خانواده» درج کرده و سپس در مکان مشخص در سيستم سماح وارد می کند.