چطور به بچه ها در یک کلاس در زمینه های مختلف و در سطوح مختلف تعلیم کنیم؟

در روش متداول سخنرانی، مربی مجبور است میانگین گرفته و بر حسب توانمندی متوسط، مباحث را ارائه دهد.

برای پاسخ به سئوال فوق لازم است از ابزار کلاس معکوس استفاده کنیم.

در روال معمول، معلم در کلاس عمومی تدریس می کند و شاگردان به صورت انفرادی تمرین انجام می دهند.

در کلاس معکوس، ماجرا برعکس می شود: شاگردان به صورت انفرادی یا گروهی یاد می گیرند (از طریق بسته های آموزشی خود آموز) و بعد به صورت گروهی و با حضور و درگیر شدن مربی تمرین حل می کنند.

اگر ما موضوعاتی را که بچه ها باید یاد بگیرند (به واسطه قرار داشتن در موضوعات ضروری کتابهای درسی) یا تمایل دارند یاد بگیرند (با دغدغه و علاقه شخصی)، در قالب بسته هایی عرضه کنیم و بچه ها به صورت گروهی یا فردی بتوانند بسته ها را گرفته، مطالعه و مشاهده و اجرا کنند و بعد در جلسه کارتمرین با حضور مربی خود تمرینهای آن را انجام دهند، وقتی یک شاگرد یا یک گروه یک بسته را تمام کرد، می تواند سراغ بسته دیگر برود.

در چنین شرایطی ممکن است یک شاگرد در هفته 4 بسته ریاضی را بگذراند و شاگرد دیگر در همان هفته 2 بسته ریاضی را. ممکن است در همان هفته شاگرد اول 2 بسته علوم تجربی را بگذارند و شاگرد دوم 5 بسته را.

به این ترتیب هر کس در هر زمینه ای که توان و استعداد و علاقه بیشتری دارد، با سرعت بیشتری جلو می رود.

حال اگر بسته های کتاب درسی تمام شد چه؟ اشکالی ندارد! بسته های کتابهای درسی سالهای بعد و موضوعات حاشیه ای هم که وجود دارند. بچه ها می توانند به آنها وارد شوند.

دو استراتژی برای پوشش سرعت بیشتر شاگردان وجود دارد:

عمق بیشتر – شاگردی که با سرعت بسته ای را با کیفیت خوب می گذارند، وارد بسته های حاشیه ای و عمیق تر همان موضوع شود.

طول بیشتر – شاگرد بسته های بعدی را بگیرد و به مباحث  سالهای بعد و زمینه های دیگر وارد شود.

ما به چنین میدانی آموزش چند سطحی می گوییم.

وقتی آموزش چند سطحی را به صورت واقعی آن اجرا می کنید، از سرعت حرکت بچه ها و توان یادگیری آنها حیرت می کنید. تخمین ما از معدل یادگیری بچه ها، 4 برابر روش میانگین گیری نظام آموزش رسمی است. یعنی بچه ها در این روش می توانند بطور معمول 4 برابر بیشتر یاد بگیرند.

و جالب است که بدانید این یادگیری با توجه به دغدغه خود بچه ها، بدون زحمت و فشار مربیان و اولیاء صورت می گیرد. بچه ها خودشان تمایل دارند طبق گرایش فطری شان با سرعت بیشتری یاد بگیرند. مربیانی که تجربه کلاس چند سطحی را به خوبی اجرا کرده اند، کاملا بر این موضوع واقفند.