چه دانش آموزانی در مدرسه حکمت پذیرش می شوند؟

مدرسه حکمت حتی الامکان همه جور شاگردی را می پذیرد. از کم توان، عادی و پرتوان در شرایط مختلف جسمی، یادگیری، هوشی و روحی. تنها استثنائات مدرسه برای گزینش افراد زیرند:

  • افرادی که فرهنگ اجتماعی خود و خانواده آنها مناسب نیست و خلقیاتی نظیر بی ادبی، استفاده از الفاظ رکیک، بی بند و باری در خانواده و تعامل با رسانه ها (نظیر ماهواره) و … را در حدی دارند که قابل مدیریت شدن توسط مدرسه نیست و ممکن است سایر شاگردان را دچار آسیب کند.
  • شاگردانی که خانواده آنها دغدغه تربیت کودک خود را نداشته و با مدرسه همکاری نمی کند و به مدرسه حکمت به چشم فضائی که بواسطه آن از شر کودک خود خلاص می شود، نگاه می کند.
  • شاگردانی که تنبلند و حاضر به تحرک مفید نیستند و حاضر نیستند به صورت جدی در حد توان خود تلاش کنند. این موضوع بخصوص از پروژه ثبت نام که در ابتدای ثبت نام مدرسه به او داده می شود و نیز از کارهایی که مربی در مصاحبه با شاگرد به او واگذار می کند، تا حد زیادی قابل تشخیص است.
  • شاگردانی که درجه مشکلات و ناتوانیها و کم توانی های آنها در مجموع بیش از حد نسبی قابل پذیرش کلاس باشد. توضیح آنکه هر کلاس بر حسب جمعیت خود می تواند تعداد مشخصی از افراد کم توان را در طیفهای مختلف در خود هضم کند. در صورتی که بیش از این حد، افراد از این دست در یک کلاس حضور داشته باشند، روال عادی کلاس مختل شده و سایر شاگردان دچار آسیب در فرایند یادگیری و نیز ابعاد دیگر می شوند.
  • حجم زیادی از شاگردان جدید الورود به مدرسه حکمت در یک کلاس ثبت نام شوند. توضیح آنکه الزامي به ورود شاگرد از كلاس اول مدرسه نيست. شاگرد جدید از هر سالي مي تواند به چرخه آموزش مدرسه حكمت وارد يا از آن خارج شود. اما اینکه شاگردان مدرسه از ابتدای پیش دبستانی وارد شده و تا پایه های بالاتر ارتقاء پیدا کنند، دارای اولویت است.