چگونه از توان و تخصص خانواده ها در امور مدرسه استفاده می شود؟ و خانواده ها چه نقشهایی را می توانند در این زمینه ایفا کنند؟

همانطور که قبلا گفته شد خانواده ها در بسیاری از فعالیت های مدرسه مشارکت داده می شوند. در مدرسه حكمت تلاش بر آن است كه تعامل مثبت و مفيد بين خانواده و مدرسه، با تمهيد سازوكارهاي مطلوب، ايجاد شود. از جمله مي‌توان به فراهم شدن بستر همكاري و مشاركت جدي خانواده‌ها در امور مدرسه، شركت اعضاء خانواده در برنامه‌هاي آموزشي- تفريحي نظير گردشهاي علمي، اردوها، مسابقات و كارگروههاي تخصصي و نيز همياري اعضاء خانواده در انجام امور آموزشي و اجرايي مدرسه، اشاره نمود.

بعضی از کلاس‌های ما را خانواده‌ها برگزار می‌کنند. مثلاً آزمایشگاه فنّی ما را پدر یکی از دانش آموزان برگزار می‌کرد. دکترای شیمی و استاد دانشگاه است، یک روز در هفته می‌آمد برای ما این کلاس را رایگان برگزار می‌کرد. خیلی از کارهای ما و کلاس‌های ما توسّط خانواده‌ها برگزار می‌شود.

شورای آموزشی مدرسه توانایی ها و خصوصیات اعتقادی و فرهنگی و رفتاری خانواده را برای ایفای این نقشها بررسی کرده و در صورت وجود توانمندیها و شرایط مناسب، از توان خانواده در کلاسها و غرفه ها و فعالیتهای مدرسه استفاده می نماید.

ضمنا در هر یک از کلاسهایی که توسط خانواده ها برگزار می شود، يكي از معلمين يا مربيان مدرسه نیز به عنوان رابط و ناظر و احیانا همراه در فعاليتهاي مربوطه مشارکت می کند. به عبارت دیگر کلاس مربوطه با مسئولیت یکی از همکاران مدرسه، توسط یکی از خانواده ها اجرا می شود.