کارکرد بسته های آموزشی در مدرسه چیست؟

برای تحقق کلاس معکوس و همچنین آموزش چند سطحی، لازم است ما شرایطی را فراهم کنیم که هر کس به اندازه‌ی خودش خوراک آموزشی و خوراک تربیتی در زمینه‌های مختلف دریافت کند.

ما باید خوراک متنّوعی را فراهم کنیم تا بتوانیم به بچّه‌ها ارائه کنیم و آن شاگردانی که فعّالانه خودشان به دریافت و جذب می‌پردازند، به میزان لازم خوراک در اختیار آنها قرار گرفته باشد.

برای این‌که عملاً چنین چیزی در کلاس تحقّق پیدا کند، لازم است که ما مفاد آموزشی را به شکل بسته‌های آموزشی عرضه کنیم، بسته‌هایی که بچّه‌ها می‌توانند به آن رجوع کنند، بردارند و مطالعه کنند و جلو بروند.

پس لازم است کلاس درس خود را از حالت سخنرانی خارج کنیم و فضای کلاس را به گونه‌ای شکل دهیم که هر شاگردی به آن بسته‌های آموزشی که در اختیار او قرار دارد مراجعه ‌کند و آن بسته‌ها را دریافت ‌کند، مفاد را از آن بسته‌ها می‌گیرد و یک شاگردی می‌تواند کندتر و یک شاگردی می‌تواند سریع‌تر باشد.

 البتّه می توانیم شاگردان را به شکل گروهی نیز سازمان دهیم تا یادگیری فقط به شکل فردی نباشد بلکه به شکل گروهی باشد. یعنی ما به جای این‌که هر شاگردی خودش تک به تک یک بسته‌ای را بگیرد، یک گروه همگون باشند که این گروه مثلاً دو، سه نفره ای که با همدیگر هستند، مفاد آموزشی آن بسته را با همدیگر بگیرند و جلو ببرند و هر وقت که آن بسته به جای خوبی رسید، بسته‌ی دیگری بگیرند و وارد موضوع دیگری شوند.

ضمنا برای اینکه شاگردی پس از اتمام بسته ای بخواهد بسته آموزشی دیگری را تحویل بگیرد، قبل از آن مربی باید بفهمد که آیا شاگرد آن بسته و درس را در حد خوب و قابل قبولی یاد گرفته و درک کرده که حالا میخواهد به درس و بسته دیگری برود یا خیر و تا زمانی که یادگیری درست انجام نشده باشد تحویل بسته بعدی درآن زمینه درسی انجام نمی شود.

اما بسته ها از کجا بیاید؟ ما در حال حاضر برای تمام موضوعات درسی ابتدائی و متوسطه اول، در تمام دروس، بسته های آموزشی را آماده کرده ایم. حدود 1500 بسته اصلی و 4500 بسته فرعی. این بسته ها در بستر شبکه و سیستم نرم افزاری مدرسه در اختیار بچه ها قرار می گیرد.

ضمن اینکه سیستم نرم افزاری مدرسه، مدیریت اینکه شاگردان کدام بسته را گرفته اند و کدام را نگرفته اند، هر بسته با چه خصوصیاتی توسط چه شاگردی انجام شده و … را بر عهده دارد.