معرفی کوتاه کتاب نظام برتر

تحولى كه به ‌تدريج در حال شكل‌گيرى در نظام آموزشى است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. در درون و بيرون نظام آموزشى كهنه امروزي، واكنش‌هاى زنجيره‌اى پراكنده‌اى در حال شكل‌گيرى است. با به هم پيوستن اين واكنش‌ها، بنيادهاى نظام آموزشى جديدى بنا خواهد شد كه با تحولات سريع و عميق محيط سازگارى بسيار زيادترى خواهد داشت.

نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلى و ابزارى متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوى خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستم‌هاى رايانه‌اى توسط فراگيران و كلاس‌هاى مجازى و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمى چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناى امروزى آنها دچار تحول خواهند شد.

مفاهیم کتاب نظام برتر از دیدگاه‌ها ونگاه‌های متفاوتی مثل روش‌ها و الگوهای آموزشی، تحلیل آینده و علوم اجتماعی و همچنین از دیدگاه ساختار تصمیم گیری و نظریه آشوب مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته که شما علاقمندان می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و خواندن محتوای کتاب به این صفحه مراجعه کنید.

در اين كتاب  نویسنده سعی کرده با نشان دادن ابعاد اين تحول و ماهيت اين واكنش‌هاى زنجيره‌اى، خصوصيات نظام آينده آموزش را شناسائي، و با ارائه شواهد، چگونگى شكل‌گيرى آن را به عنوان سومين دوران آموزش مورد تحليل مختصر قرار دهد.

برای دریافت کتاب می توانید از این لینک استفاده کنید:

کتاب نظام برتر