یادداشت های همکاران

نظرات آقای محمدرضا حشمتی در مورد کتاب گذار در بحران

"دردناک است که جبر زمانه نظام تعلیم و تربیت ما را منفعلانه به پیش می‌برد و حاکمان ایستاده‌اند به تماشا!!! امروز آموزش و پرورش ما از سه لایه درگیر بحران است. لایه حکمرانی، لایه سازمانی و لایه محیط عمل تربیت یعنی مدرسه. و ارتباط بین این لایه‌ها بسیار پیچیده است و شما در بعضی از موارد به زیبایی توانسته‌اید این کاریکاتور را ترسیم کنید." ... ادامه مطلب