سخنرانی های دعوت شده

سه دوران تحولی- تلاطم گذار

در تلاطم گذار

کنفرانس چهارسوق – اردوان مجیدی، آذر 1396 ما در گذار از نظام تعلیم و تربیت جامعه صنعتی به نظام تعلیم ... ادامه مطلب
مدیریت دانش

معمارى فرهنگ

فرهنگسراى خانواده – تابستان 1385 فرارفتار عاملي است كه سبب مي‌‌شود تا رفتار مشخصي در مقابل يك طيف يا سطح ... ادامه مطلب