بررسى تنش در تقاطع

اردوان مجیدی، خرداد 1372

چکیده:

اقدامات مديريت ترافيك بر اساس داده‏‌های ‏آمارى و اغلب در محيط تقريبا نامجتمع نسبت به عوامل ايجاد اختلال در جريان ترافيك تصميم‌گيرى و انجام می‌شود. هدف اين بررسی كوششی در جهت ايجاد محيط مجتمعى از عوامل و عوارض و ارتباطات بين ‏آن‌ها است. و براى رسيدن به ‏اين هدف مشخصه‌اى تحت عنوان تنش مطرح می‌گردد. آنچه كه ازآن تحت عنوان تنش در اين‏ مقاله سخن می‌رود به معناى هرگونه اختلال كه در حركت وسايل نقليه ايجاد گردد استنباط می‌شود. اين اختلال بوسيله عوامل مختلفى ايجاد می‌گردد و ايجاد تنش منجر به عوارض مختلفى می‌شود.

در اين راه براى بدست ‏آوردن تنش پارامترهای چگالى نسبى و سرعت لحظه‏‌اى و پارامترى ديگر تحت عنوان ضريب تداخل مورد بررسى قرار می‌گيرند. بررسى تنش در هر يك از حركت‌‏های: حركت مستقيم، گردش به راست و گردش به ‏چپ، انجام می‌شود. و اين بررسى تا سطح گسترش تنش در منطقه و نقش چراغ راهنمائى برآن دنبال می‌شود .در انتها شرايط برازش يك مدل بر طبق مطالب نتيجه‌‏گيرى شده بررسى می‌گردد.

بررسى تنش در تقاطع

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  ارزشیابی توانمندیها، گلوگاهی برای ارتقاء ویژه گرا

آثارمقالاتمقالات منتشرنشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *