كارگاه معماری برنامه درسی،‌ با نگاهی به يك تجربه

ابعاد پرورش وجود فراگير

كارگاه ارائه و بحث كارشناسي، دانشگاه تربیت مدرس، 1388

موضوع تحول نظام آموزشي، يكي از دغدغه‌های اساسي تحول در نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران است. فعاليت‌های مختلفي براي تبيين خصوصيات، مسير و مديريت اين تحول در كشور در حال انجام است (نظير تدوين سند ملي آموزش و پرورش، و سند برنامه درسي ملي). از جمله اين موارد مي‌توان به فعاليت طراحي معماري مطلوب براي نظام آموزشي اشاره نمود.

 

بخشي از نتايج اخير اين فعاليت چند ساله، براي ارائه در قالب يك كارگاه در نظر گرفته شده، كه با همكاري گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، و دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده است. اين كارگاه با عنوان يك معماري برنامه درسي، با نگاهي به يك تجربه”، توسط آقاي مهندس اردوان مجيدي، در تاريخ 5/3/88، از ساعت 8 صبح الي 6 بعد از ظهر، در سالن شکويي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، با حضور جمعي از صاحبنظران، خبرگان، و مديران ارشد در تحول نظام آموزشي، برگزار گردید. در اين كارگاه رويكرد متفاوتي از تحول نظام آموزشي، و چگونگي برنامه‌ريزي تحول، ارائه و به بحث گذاشته شده است.

برنامه کارگاه

كارگاه ارائه و بحث كارشناسی؛ يك معماری برنامه درسی،‌ با نگاهی به يك تجربه

كارگاه ارائه و بحث كارشناسی؛ يك معماری برنامه درسی،‌ با نگاهی به يك تجربه

متن جلسه کارگاه

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  ارزشیابی توانمندیها، گلوگاهی برای ارتقاء ویژه گرا

آثارکارگاه هامقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *