معماری نظام‌های کلان با رویکرد طراحی نهادی در چم

ابعاد اساسي رويكرد تحول مبتني بر طراحي معماري نظام آموزشي

کارگاه آموزشی معماری نظام‌های کلان با رویکرد طراحی نهادی در چم، با نگاهی به یک بررسی موردی و تجربه در طراحی معماری نظام آموزشی، سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی؛ دانشگاه صنعتی شریف، آبان 98

چم یک چارچوب و متدولوژی معماری سازمان است که در سطح نظام‌های کلان، امکان طراحی معماری را به گونه‌ای فراهم می آورد که مبنای نظری آن نظام به صورت منسجم و معماری شده، شالوده معماری نظام را تشکیل داده و معماری مبتنی بر ان مبانی بنا می شود، و بر اساس این معماری مدل تحول و نیز برنامه توسعه با یک هم بندی منسجم، و مبتنی بر آن مبانی نظری تبیین شود.

با توجه به اینکه تبیین و طراحی و توسعه نظام های کلان، مبتنی بر قوام یافتن در بطن فرهنگ و رفتارهای جامعه است، رویکرد چم نیز بر اساس یک تبیین و طراحی نهادی است. طراحی نهادی طراحی ای است که نظام را با خصوصیات و برای قوام یافتن نهادی و نهادینه شدن در بطن جامعه طراحی کند. چم، سازوکارهای این طراحی نهادی را فراهم می آورد.

کارگاه آموزشی معماری نظامهای کلان با رویکرد طراحی نهادی در چم؛ با نگاهی به یک بررسی موردی و تجربه در طراحی معماری نظام آموزشی

کارگاه آموزشی معماری نظامهای کلان با رویکرد طراحی نهادی در چم؛ با نگاهی به یک بررسی موردی و تجربه در طراحی معماری نظام آموزشی

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  Beyond the SCORM

آثارپروژه‌های معماری نظام تعلیم و تربیت و برنامه درسیپروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیفعالیت‌ها و پروژه‌هاکارگاه هامقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *