پدیده شناسی – نگاهی اجمالی از منظر معماری نظام های کلان

معماری و لايه های مختلف ادراك

واژه “پديده شناسی” يا “پديدار شناسی”، ميدان وسيعی از ديدگاه‌ها و معانی را به ذهن می‌آورد. معانی متعددی از اين واژه در منظرها و ديدگاه‌های مختلف ابراز شده است.

از منظر لامبرت به عنوان مبدع واژه “پديده‌شناسی”،  پديده شناسی رويكردی است در شناخت بر اساس ادراك پديده‌ها، و نقطه چالش محوری آن، اين است كه در شناخت چگونه اوهام و موهومات، در ادراك تجربی انسان نقش ايفا می‌كنند.

از منظر کانت، پديده شناسی مبنای شناخت عينی و تجربی ما از جهان است، و البته دامنه شناخت آن به پديده‌ها (فنومن‌ها يا نمودها) وارد شده، در حالی كه شناخت ذات و جوهر پديده‌ها (نومن‌ها يا بودها) از اين طريق امكان پذير نيست، و ورود به شناخت آن از درگاه عقل عملی و اخلاق ميسر است.

از منظر هگل، پديده شناسی يك رويكرد فلسفی است، كه با اكتشاف و تجربه‌ای از يك پديده،‌ و نمود تجربی خودش به ما آغاز می‌شود، و نهايتا در يك فرايند ديالكتيكی و تعاملی، ما را به صورت هستی شناسانه، منطقی و مستقل، به جوهر و روح نهفته در پشت پديده می‌رساند.

پدیده شناسی – نگاهی اجمالی از منظر معماری نظامهای کلان

این مطلب را نیز مطالعه کنید :  اصول رویکرد حکمت

آثارپروژه‌های پژوهشیپروژه‌های معماری نظام‌های کلان و برنامه ریزی راهبردیفعالیت‌ها و پروژه‌هامقالات منتشرنشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *