بهمن ۶, ۱۳۹۹

مشورت- تشکیل شخصیت دانش آموزان در مدرسه با کارگروهی

شخصیت فراموش شده

بخش شانزدهم از یادداشت‌های ریشه‌یابی مشکلات #تحول_تعلیم_و_تربیت، خبرگزاری فارس، 1399/3/3   انتظاری که ما از مدرسه داریم، چیست؟ بیش از ... ادامه مطلب
ماموریت مدرسه فرهنگ

ماموریت مدرسه فرهنگ

بخش چهاردهم از یادداشت‌های ریشه‌یابی مشکلات تحول تعلیم و تربیت، خبرگزاری فارس، 1399/2/14 یکی از مهم‌ترین وظایف مدرسه، آماده کردن ... ادامه مطلب
ماموریت فراموش شده مدرسه-

مأموریت فراموش شده مدرسه

بخش دهم از یادداشت‌های ریشه‌یابی مشکلات #تحول_تعلیم_و_تربیت، خبرگزاری فارس، 1399/1/16 چرا مدرسه؟ بچه‌ها را برای چه به مدرسه می‌فرستیم؟ بچه‌ها ... ادامه مطلب